Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling – tryckvågsbehandling – ESWT

Stötvågsbehandling är en apparatbehandling där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad, vilket leder till en rad olika föreslagna effekter som; förändring av cellaktivitet, förändring av transporten genom cellmembranet, reducering av kalkinfällning i senvävnad, minskad smärta genom överstimulering av nociceptorer och blockering genom gate-control-mekanismen.

Stötvågsbehandling (ibland kallad tryckvågsbehandling) benämns även ”extracorporeal shockwave therapy” vilket förkortas ESWT och man skiljer på fokuserad stötvågsbehandling (fESWT) och radial stötvågsbehandling rESWT.  Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som inom det muskuloskeletala systemet används för att förbättra eller eliminera smärt- och sjukdomstillstånd i ben, muskler, senor och senfästen.

Senare tids genomgång av studier av hög kvalitet har visat att stötvågsbehandling är en både effektiv och säker behandlingsmetod och behandlingsformen rekommenderas därför som ett alternativ till traditionell invasiv behandling som injektionsbehandling eller operation.

Bakgrund

Behandlingsmetoden introducerades i sjukvården 1980 då den första njurstenen behandlades på ett sjukhus i Tyskland. Sedan dess har utrustningen utvecklats, en mängd studier har genomförts och behandlingsområdena breddats. I mitten av 90-talet utvecklades radiell stötvågsutrustning och de goda behandlingsresultaten i kombination med dess relativt låga pris ökade kraftigt spridningen av behandlingsmetoden. Vetenskapen stöder idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador.

Fokuserad respektive radial stötvågsbehandling

Man skiljer på fokuserad stötvågsbehandling (fEWST) och radiell stötvågsbehandling (rESWT) där den förra i varje impuls genererar ett högre tryck på kort tid och i ett mindre vävnadsområde (fokuspunkt) och med möjlighet att behandla en djupt liggande vävnad. Radiell stötvågsbehandling (även kallad radial puls terapi – RPT) genererar i varje impuls lägre tryck, över längre tid och i ett vidare vävnadsområde. Radiell stötvågsbehandling används därför på relativt ytligt liggande vävnader, vilket innefattar de flesta av våra vanligaste skador och diagnoser i rörelseapparaten.
Se nedan för ytterligare beskrivning av de två olika metoderna.

Stötvågsbehandling kan hjälpa vid

 • Tennisarmbåge/ golfarmbåge
 • Hälsenainflammation
 • Axelsmärta
 • Triggerpunktbehandling
 • Etc

Effekt av stötvågsbehandling

 • Ökad cellmembrans permeabilitet
 • Ökad cellmetabolisk aktivitet
 • Reducering av fibrös vävnad
 • Smärtlindring
 • Ökad produktion av proteiner, kväveoxid samt specifika tillväxtfaktorer

  Maila oss

  Spamskydd *

  För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

  captcha

  [honeypot email class:honeyspot]