Naprapati

Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder.

Naprapatin har sitt ursprung i USA i början av förra seklet och introducerades i Sverige under slutet av 1960-talet. Idag är naprapater en av de största yrkesgrupperna i Norden inom manuell medicin och bara i Sverige utförs varje år mer än 1,5 miljoner behandlingar. Naprapater är en legitimerad yrkesgrupp med skyddad yrkestitel och är därmed en del av svensk hälso- och sjukvård.

Ordet naprapati betyder ”att korrigera orsak till lidande” och är en sammanslagning av tjeckiskans ”napravit” som betyder att korrigera och grekiskans ”pathos” som betyder lidande.

Ett centralt begrepp inom naprapatin är connective tissue, vilket är det engelska ordet för bind- och stödjevävnad. Naprapater utreder vilken struktur som orsakar patientens symtom och anser att funktionsrelaterade besvär och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen främst kan härledas till förkortningar, spänningstillstånd och ärrvävnad i connective tissue samt dessa förändringars påverkan på muskler och nerver. bind- och stödjevävnad finns i hela kroppen i form av exempelvis ligament, senor, fascia, ledkapslar, diskar och ledbrosk.

Naprapatibehandling

Naprapater är specialiserade på att diagnostisera strukturella och funktionella neuromuskuloskeletala besvär, behandla och rehabilitera patienter med besvär av sådant ursprung samt på att differentiera smärta av annan orsak. Här kan du läsa mer om hur naprapater ställer diagnos.

Naprapatbehandling innebär att manuella passiva och aktiva rörelser appliceras i syfte att påverka bind- och stödjevävnad, muskulatur och nerver så att funktionen i det neuromuskuloskeletala systemet optimeras och eventuell smärta minskar. De grundläggande behandlingstekniker som naprapaten använder är ”soft and connective tissue manipulation” (SCTM) vilket innebär manipulations- och mobiliseringstekniker av såväl ryggraden som andra leder samt olika typer av mjukdelstekniker såsom massage, stretching, nervmobilisering m.fl. Läs mer om hur naprapater behandlar under rubriken Behandlingsmetoder.

    Maila oss

    Spamskydd *

    För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

    captcha

    [honeypot email class:honeyspot]